13. Olağan genel kurul

10.06.2015 tarihinde 13. olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır.