Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı 2013-2014 yıllarını, özellike Organize Sanayi Bölgelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden proje bazlı denetim yılları ilan etmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı 2013-2014 yıllarını, özellike Organize Sanayi Bölgelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden proje bazlı denetim yılları ilan etmiştir.

 

 

 

 

 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAZILARI
YAZI 1
YAZI 2
İLGİLİ SUNUM DOSYALARI
1-6331 SAYILI KANUN
2-6331 SAYILI KANUN PDF
ELEKTİRİK TESİSATI
PROJE BİLGİLENDİRME
RİSK DEĞERLENDİRME

 
İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER

İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİK (28603)
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU (2833)
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (28602)
ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ (28550)
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ (28545) 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (28545) 
ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (28539)
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (28532)
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (28512)
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (28512)
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ (28512)
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİ (28509)
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (27768) 
İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (27768)
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (27768)