Hukuk

meral aktas
Av.Meral AKTAŞ
meralaktas@ideriosb.org.tr 

 

Bölgenin kamulaştırma, imar planı uygulaması, alt  yapı tesislerinin yapımı, bakım onarım ve işletilmesi, her türlü ruhsat işlemleri,  ve buna benzer  diğer konularla ilgili Bölgenin 3. şahıslarla ilişkilerinde  doğan ve doğacak olan tüm hukuki problemlerin takibi;

Bölge adına gerekli işlemlerin yapılması ve  yaptırılması konusunda sözleşmeler, ihtarlar, yazışmalar,  itirazlar, dava açma, açılmış  davaların  takibi, icralar vb. tüm hukuki işlemler.