Sekreterlik Evrak Kayıt Bölümü

Sekreterlik

seckin karaoglan
Seçkin KARAOĞLAN
seckineser@iderosb.org.tr 

 

 

Yönetim Kurulu Başkanlık ve Bölge Müdürlüğü  asistanlığı kapsamında,  tüm yazışma ve görüşmelerin düzenlenmesi, dosyalanması ve takibi ile toplantı organizasyonlarının yapılmasından sorumludur. Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulu toplantılarının   yazışmaları ve kararların kayıt altına alınması, Genel Kurul hazırlıklarının yapılması, raporların ve toplantı kararlarının katılımcılara duyurulması, Bölge Müdürlüğü’ne gelen ve gönderilen tüm yazı, fax, kargo, mektup, e- posta  gibi evrakların kayıt altına alınması ve ilgililere ulaştırılmasıyla birlikte yöneticiler tarafından verilen her türlü görev ve talimatların yerine getirmesi konularında hizmet sunulmaktadır.