İMMİB AB Mevzuatı Uyum Şubesi

İMMİB AB Mevzuatı Uyum Şubesi

 


AB.İMMİB.ORG.TR

İMMİB AB Mevzuatı Uyum Şubesi

alt

19 - 26 Şubat 2018

http:// ab.immib.org.tr

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Birliğimiz Yardım Masası ile eğitim düzenledi

İMMİB REACH, CLP ve BİYOSİDAL Yardım Masası, AB CLP Tüzüğü’nü uyumlaştıran “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması,Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkındaki Yönetmelik” ve CLP  ilgili diğer mevzuatın uygulanması kapsamında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nde personelinin katılımıyla bir eğitim çalışması gerçekleştirdi. Eğitimde Bakanlık piyasa gözetmenlerine, yeni mevzuatlar çerçevesindeki gereklilikler konusunda bilgi verildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (GTB) piyasa gözetmenlerinin denetleme alanına giren ürünler arasında oyuncaklar, çocuk bakım ürünleri, deterjanlar, kimyasal ürünler (temizleme ve yıkama ürünleri, havuz kimyasalları) ve düzenlenmemiş alanda yer alan hazır giyim-tekstil ve ayakkabı, dekoratif malzemeler, mobilyalar, el aletleri, aygıtlar, hobi ve spor ekipmanları, çakmaklar, kırtasiye ürünleri, çocuk ekipmanları, gıda görünümlü ürünler yer alıyor. Bu ürünlere yönelik mevzuatlarda, sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama mevzuatlarına yönlendirme ve atıflar bulunuyor. GTB, kendi sorumluluk alanına giren ürünlerde, Kimyasalların Kaydı, İzni, Değerlendirmesi ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK) kapsamındaki kısıtlamalara uygunluğu da kontrol ediyor.

  • Kaynak: İMMİB REACH, CLP ve BİYOSİDAL Yardım Masası

Oyuncak ve takıda REACH kısıtlamalarına uyumda sıkıntılar saptandı 

Avrupa Ekonomik Alanı içinde yer alan 29 ülkeyi kapsayan denetleme projesi sonucu, takılarda izin verilen limitlerin üzerinde kadmiyum, nikel ve kurşuna; ayrıca teste tabi tutulan oyuncakların beşte birinde de kısıtlanmış bulunan fitalatların bulunduğunu ortaya koydu.

Avrupa çapında ortak yürütülen REACH-En-Force (Ref-4) denetleme projesi, REACH Tüzüğü Ek XVII’de yer alan kısıtlama koşullarına uyulup uyulmadığını kontrol etmeye odaklanıyordu. Denetimler sırasında test edilen ürünlerin yüzde 18’inin limitleri ihlal ettiği ifade edildi. Denetlenen ürünler arasında takı, tekstil, oyuncak ve çocuk bakım ürünleri, plastik malzeme, tutkal ve sprey boyalar ve lehim dolguları bulunuyordu.

Firmalara ‘proaktif’ test yaptırma ve tedarikçi anlaşmalarıyla, ürünlerinde kullandıkları kimyasallardan emin olmaları ve ayrıca ürün toplatma durumlarına karşı da bir sistem oluşturarak hazırlıklı olmaları önerisi yapıldı.

Kalkınma Planına katkılarınız bekleniyor  

İstanbul Kalkınma Ajansı, On Birinci Kalkınma Planının (2019-2023) hazırlıkları kapsamında, merkezi düzeyde gerçekleştirilen toplantıların yanında yerel paydaşların, kadınların, gençlerin ve doğrudan vatandaşların kalkınma planı sürecine dahil olması için bir anket çalışması başlattı.

Etkileşimli veya aşağıdan yukarıya planlama olarak nitelenen anlayışa uygun biçimde, temel kalkınma önceliklerinin tespitinde yerel ve merkezi düzeyler arasında bilgi ve görüş alışverişinin, gerek politikaların isabetli şekilde belirlenmesi gerekse planın sahiplenilmesi açısından önemli olduğu görüşüyle başlatılan anket, 11. Kalkınma Planının hazırlanma sürecinde güçlü ve yaygın bir toplumsal ve kurumsal sahipliliğin oluşturulması amacını da taşıyor.

Şubat ayı boyunca aktif olacak ankete ulaşmak için tıklayınız.

  • Kaynak:  İstanbul Kalkınma Ajansı

Kuzey Avrupa’dan 15 milyon Euroluk hibeye başvuru çağrısı

Norveç, Lihtenştayn ve İzlanda'nın Avrupa Ekonomik Alanı ve Norveç Hibeleri kapsamında, Avrupa'da bölgesel işbirliğini teşvik etmek ve sınır aşan projeleri desteklemek üzere 146 milyon NOK (yaklaşık 15 milyon Avro) kaynak tahsis ettiği bildirildi.

Bölgesel işbirliğini teşvik için ayrılan 34,5 milyon Euroluk kaynağın ilk kısmını oluşturan 15 milyon Euroluk bölümü için proje çağrısında bulunuldu. Sağlıktan sivil topluma çeşitli alanlarda gerçekleştirilebilecek projelerin finansmanında kullanılacak bu kaynaktan 15 Avrupa Birliği ülkesinin yanı sıra aralarında ülkemizin de yer aldığı 10 ülkenin daha faydalanabilecekleri proje tekliflerinin en az 3 ülke tarafından ortak olarak sunulması gerektiği belirtiliyor.

AB, 4 bromlu alev geciktiricinin dış ticaretini yasaklayacak

Avrupa Birliği (AB), zararlı kimyasalların ticaretinin kontrolü mevzuatı yaptırımları kapsamında, 4 bromlu alev geciktirici ve 3 diğer maddenin ihracatına yasak getiriyor. İhracatı yasaklanacak yedi kimyasal, PIC Yönetmeliği Ek V’de (Kısım 1) yer almakta olup, bu kimyasallar, Stockholm Sözleşmesi  Ek A veya B‘de listelenen çoğunlukla kalıcıorganik kirleticiler.

6 Şubat 2018 tarihli AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanan karar uyarınca, 1 Nisan 2018 itibarı ile söz konusu bromlu alev geciktiriciler (tetra-, penta-, hekza- ve heptabromodifenil eterler) yüzde 0.1 veya daha fazla konsantrasyon oranında kısmen ya da tamamen  geri dönüştürülebilir maddelerden üretildiğinde ihraç edilemeyecek. Bu kimyasallar, yapı malzemelerinden, elektronik ürünlere ve tekstile kadar geniş bir yelpazede kullanılmakta.

Yasak kapsamındaki diğer kimyasallar ise solvent hekza kloro butadien, poliklorlu naftalinler (PCN) ve yine bir alev geciktirici olan HBCDD. HBCDD aynı zamanda REACH Tüzüğü İzne Tabi maddeler listesinde de yer alıyor ve 2013 yılında Stockholm Sözleşmesi’ne eklendi. Diğer iki madde ise 2015’te eklenmişti. Ayrıca REACH Tüzüğü’ne göre SVHC yani yüksek önem arz eden madde olarak tanımlanan beş madde daha Ek I’e eklenmiş durumda.

http://ab.immib.org.tr/web/images/stories/twitter.png

Görüş ve önerileriniz için e-posta adresimiz: ab@immib.org.tr