Sürdürebilir Kalkınmanın Sağlanabilmesi Amacıyla Verimlilik Temelli Kalkınma Planlarının Hayata Geçirilmesi

Sürdürebilir Kalkınmanın Sağlanabilmesi Amacıyla Verimlilik Temelli Kalkınma Planlarının Hayata Geçirilmesi

Sayın Sanayicimiz,

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verimlilik Genel Müdürlüğü ile İstanbul İl Müdürlüğü tarafından 4 Ekim 2016 tarihinde Bahçeşehir Üniversitesinde Sürdürebilir Kalkınmanın Sağlanabilmesi Amacıyla Verimlilik Temelli Kalkınma Planlarının Hayata Geçirilmesi konulu çalıştay tertiplenmiştir.

Bakanlığımızca bu çalışmaya katılmak üzere siz değerli Sanayicilerimiz için davet yazısı ekte  sunulmaktadır.

Gereği için bilgilerinize rica ederiz.