Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Meclis Genel Kurulu, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun ile;

1- Damga vergisi ve harçlarda kolaylık ve muafiyetler getirildi.
2- Son 3 yılda yıllık ortalama ihracat tutarı Bakanlar Kurulu’nun belirleyeceği değerin üzerinde olan firma yetkililerine, Bakanlar Kurulu’nca belirlenen esaslara göre 2 yıl süreylehususi damgalı pasaport verilebilecek.
3- Doğal afetler ile tutukluluk ve sabotaj gibi nedenlerle ekonomik kayıplara uğrayan işverenler ile sigortalıların, süresi dolmuş borçları bir yıla kadar erteleniyor. Böylece terör mağduru vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilmeye çalışılıyor.
4- Taşınır ve taşınmaz malların, kurumlar tarafından finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankalarına satışından doğan kazançlar ve bu kurumlara söz konusu varlıkların devralındığı kuruma kira süresi sonunda devrinden doğan kazançlar
Kurumlar Vergisinden istisna olacak.
5- Mükelleflerin gerçekleştirdikleri yeni teknoloji ve bilgi arayışıyla ilgili araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının %100'ü, bu kapsamdaki projelerin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge ve yenilik projesi olarak değerlendirilmesi şartıyla, kazancın
tespitinde indirim konusu yapılacak.
6- Çek alacaklıları, çek ile çek hesabı sahibine ve bu çeki düzenleyenlere ilişkin verilerekarekod aracılığıyla erişim sağlayabilecek 
7- Karşılıksız çek işlemlerine hapis ve para cezası getirildi.
8- Uluslararası firmaların ülkemizdeki bölgesel yönetim merkezlerine kurumlar vergisi istisnası getirildi. 
9- Yatırım teşvik belgesi kapsamında inşa edilen binalardan, bina inşaat harcı alınmayacak.

Yatırım teşvik belgesi kapsamında inşa edilen yapı ve tesislerden, imar mevzuatı gereğince belediyelerce alınması gereken harçlar alınmayacak.

Bilgilerinize sunar, iyi günler dileriz.